Seguidors

dijous, 10 de març de 2011

10/3/2011

Plàstica: dia 24 de març han d'entregar el blog de dibuix amb totes les activitats fetes.
Demà dia 11 tenen exàmen de català dels temes 9 i 10.
Per demà de matemàtiques tenen pàg. 138 i 139 de l'1 al 5.
A partir d'ara als alumnes que els ho he dit han de dur un quadern de doble línia per català i castellà.
Dia 23 de març serà l'examen de música del tema 2.
Dia 18 tendràn l'examen de matemàtiques del tema 10.
Avui han fet l'examen de medi del tema 9.

dimarts, 22 de febrer de 2011

22 FEBRER 2011

MEDI TEMA 12: per demà estudiar i fer les preguntes de les 3 pàgs. que hem vist avui. Després pensar amb quin programa voleu fer el treball (word/power point), i finalment com voleu plasmar la informació.
MEDI TEMA 9:estudiar pàg. 120 i 121 i fer les activitats de les pàgines119 i 121. Pel pròxim dia dur una cartolina o un cartró per fer de base del mapa, plastilina de color verd, marró i blau, i palillos.
MATEMÀTIQUES GRUP 2: Corregir els exercicis de les pàgs. 126 i 127 i fer tots els exercicis de la pàg. 129.
CATALÀ GRUP 1: pàg. 132 tots els exercicis de treballam el text, pàg. 133 nº 1 i 2, el 2 a l'ordinador, i cercar al youtube una cançó en català i escriure a un paper la seva lletra, millor si és d'un grup mallorquí.

divendres, 4 de febrer de 2011

4 febrer

DILLUNS FAREM L'EXAMEN DE CATALÀ DELS TEMES 7 I 8.
Recordau que heu d'acabar de llegir els llibres de català i castellà i fer la fitxa.
Preparar la velocitat lectora de català.
Fer deures de matemàtiques per dilluns, fulla de càlcul que ha donat la mestra.
Pensau a dur els 10 euros del cinema.
Recordau que dia 7 a l'escola repartirem un suc a cada nin per berenar.
Anglés: fitxa i exercicis que no han acabat.

dimarts, 1 de febrer de 2011

1 febrer

Lengua: estudiar l'examen de dijous.
Medi: copiar teoria pàg. 102 i 103, estudiar-la i fer les activitats 1 i2 de la pàg. 103.
Matemàtiques grup 2: firmar quadern amb la nota de càlcul d'avui.
Català grup 1: pàg. 112 resumesc al quadern, pàg. 113 totes les activitats menys la nº 3 al quadern, i afegir una activitat que no surt al llibre : fes la teva biografia a l'ordinador, imprimeix-la i aferra-la al teu quadern de català.

divendres, 28 de gener de 2011

28 gener

Català: pàg. 109 i 110 nº 1, 2, 5, 7 i 8. I memoritzar la poesia del dictat, serà una nota oral.
Música: dur lletra treballada a classe de dance estudiada de memòria per dilluns.
PAU: dur dibuix de la seva cara acabat i pintat a un fol per dilluns.
CASTELLANO: página 104 "Esccribinmos sobre el texto" nº 1,2y5
Como hay muchos niños que no hacen los deberes de castellano, a partir del lunes lo anotaré en la agenda del que no los haya hecho.
Matemàtiques: pàg. 112 nº 1,2,3. Pàg.115 nº 8,9,10, 11.

dijous, 27 de gener de 2011

Matemàtiques: pàg. 110 i 111 nº 1,2,3,4 i 5, i pàg. 115 nº 4, 5, i 6. Tot copiat al quadern.
Català grup 2: pàg. 109 nº 1 i2, pàg. 110 5, 6 ,7 i 8.

dimecres, 26 de gener de 2011

26 de gener

Català : pàg. 107 nº 1, i 108 tota i copiar els requadres d'aquestes dues pàgines.
Matemàtiques: pàg. 108 i 109 nº 1, 2, 3 i 4. Pàg. 114 nº 3.
DEMÀ HI HA EXAMEN DE MEDI DEL TEMA 7.
També han de començar el dibuix de donants de sang a casa i demà dur-lo i l'acabarem a classe.

dilluns, 24 de gener de 2011

24 de gener

Matemàtiques: pàg. 106 nº 2, pàg. 107 nº 4 i 5, i pàg. 114 del resumesc el primer requadre i nº 1 i 2.
Català: Si no han fet els deures que hi havia per avui els han de fer pel pròxim dia + pàg. 105 nº1 i 2, pàg. 106 nº 1, 2 i 3. I copiar els requadres de teoria de les corresponents pàgines.
Medi: Pàg. 96 resumesc i nº 3, 4 i 5, pàg. 97 nº 7 i 8. Estudiar el tema 7 i demanar-me els dubtes, dijous hi ha l'examen.

divendres, 21 de gener de 2011

21 gener

Català: fer un resum del més important de les pàgs. 102-103, dates no fan falta. Pàg. 104 de Parlam de la lectura totes les activitats al quadern, pensau a copiar l'enunciat.PREPARAR VELOCITAT LECTORA TOTS ELS QUE NO ARRIBEN A 100 PARAULES AMB UN MINUT!!!

TOTS ELS QUE AQUESTA SETMANA HAN TENGUT MÉS DE TRES NOTES DOLENTES A L'AGENDA O NO HAN DUIT LES NOTES FIRMADES HAN DE FER UNS DEURES PER DILLUNS, SI NO ELS ENTREGUEN TELEFONARÉ A CASA SEVA.

TOTS ELS NINS AVUI DIVENDRES HAN AVALUAT COM ELS HA ANAT LA SETMANA, HO HAN DE DUR FIRMAT PER DILLUNS. HI TOCA HAVER UNA EXPLICACIÓ A DEVORA.

dijous, 20 de gener de 2011

20 gener

Català grup 2: repassar tema 7 i demà demanar-me dubtes, i copiar el dictat. Demà m'han d'entregar l'examen firmat i corregit.
Tots els que aquesta setmana tenguin més de tres notes firmades a l'agenda demà tendran més feina que els altres per dilluns.
Plàstica dia 27 dur els nins un pal de granera o de fregona millor de fusta i una manega de jersei o de pantalo. Les nines un tros de tela per fer una bosseta.
Matemàtiques: demà tenen examen del tema 7.

dimecres, 19 de gener de 2011

dia 19 de gener

Català grup 1: repassar el tema 7 i apuntar els dubtes al quadern per divendres aclarir-los a classe. Divendres començarem el tema 8, i l'examen serà del tema 7 i 8, quan acabem el tema 8. Treballar la velocitat lectora i acabar els llibres de lectura i la seva corresponent fitxa (del 2n trimestre).
Música (tots): fer transcripció i estudiar amb la flauta la cançó de sant antoni.
Matemàtiques tots per dijous: pàg. 100 nº 3 i 4, pàg. 101 nº 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 i 16.
Català grup 2: pàg. 98 resumesc, pàg. 99 nº 5 i 1, pàg. 101 nº 3 i 4, tot al quadern, lletra ben feta. També tots han de corregir l'examen de prova que vam fer del tema 7 (l'han de repetir) i copiar el dictat amb bona lletra, sobretot les errades ortogràfiques.

dimarts, 18 de gener de 2011

deures 18 gener

Matemàtiques grup 2: pàg. 100 nº 3 i 4, pàg. 101 nº 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 i 16. Per dijous, pensau a fer-los al quadern i a copiar els enunciats.
Lengua castellana: pág. 92 nº 3 y 4. Estudiar el dictado para el viernes de la pág. 93.
Medi: copiar la teoria que hem subrratllat i estudiar-la (tota) i dijous dur el material a classe: fang, plastilina, regla, elàstics.
Català: dur el cal·ligrama fet que teniem per avui.
Català grup 1: pàg. 98 el resumesc al qudern, pàg. 99 n5 i el nº 1 de JUG, pàg. 100 practicar la lectura en veu alta, pàg. 101 nº 2, 3 i 4. Tot al quadern.

copiar 100 vegades: Respectaré als meus companys. Tots ho han de fer menys na Hanan i na Catalina Cancino. Esper que no es repeteixi.

dilluns, 17 de gener de 2011

deures 17 de gener

Matemàtiques: tornar a fer els exercicis que han tengut malament i si el resultat no és correcte demà m'ho heu de consultar. Pàg. 96 nº 1 i pàg. 98 i 99 nº 1, 2 i 3. Tot al quadern, pensau a simplificar sempre encara que l'enunciat no ho demani.
Català: per demà han de dur un cal·ligrama de la temàtica que vulguin, fet en una làmina de dibuix i repassar amb punta-fina o bolígraf negre i pintat.
Medi: pàg. 90 copiar el que hem subrratllat al quadern i estudiar-ho, pàg. 91 activitats nº 1 i 2.

dijous, 13 de gener de 2011

dia 13 de gener

Català grup 2: pàg. 93 nº 3, pàg. 94 nº 5, estudiar els tres requadres d'aquestes pàgines i demà hi haurà una prova.

HAN DE DUR L'EXAMEN DE CATALÀ DEL TEMA 6 I EL DICTAT DEL TEMA 6 FIRMAT.

Demà divendres tenen examen de lengua castellana.

Dilluns tenen examen d'anglés.

Plàstica: el proper dijous dia 20 han de dur fil per penjar el símbol de la pau.

Matemàtiques per demà: pàg. 100 nº 1 i 2 al quadern. Pàg. 93 nº 3 (a,b,c,d). Pàg. 95 nº 3.

Medi: copiar el que hem subrratllat de la pàg. 88 i estudiar-ho, després fer les dues activitats de la pàg. 89 al quadern per dilluns.


dimecres, 12 de gener de 2011

Dimecres dia 12 de gener del 2011

Català grup 1: pàg. 93 i 94, copiar i estiduar els requadres grocs (3)+pàg. 93 nº 3 i pàg 94 nº 5 al quadern. El proper dia hi haurà examen d'aquests requadres. Això és per divendres.
Música:dur pel·lícules que us agradin de música, i pàg. 19: a,b,c i d al quadern pel pròxim dimecres.
Medi: demà han de dur l'examen delk tema 6 firmat.
Matemàtiques: els que encara no han tornat l'examen firmat l'han de dur.
COPIAR SILENCI 10 VEGADES PER DEMÀ
Matemàtiques grup 1: pàg. 101 nº 5 i 6, per demà dijous.
Català grup 2: pàg. 92 tots els exercicis per demà al quadern.
LENGUA CASTELLANA: DIVENDRES TENEN L'EXAMEN DEL TEMA 6. ESTUDIAU MOLT

dimarts, 11 de gener de 2011

dimarts, 21 de desembre de 2010

NADAL

Per Nadal els hi he pasat una fulla de deures on hi ha un poc de tot.
BONES FESTES DE NADAL A TOTS I FELIÇ 2011 !!!!!!!
Demà dimecres dia 22 els vostres fills cantaran devers les 11h fins la 13h a l'església Sant Julià. Vos-hi esperam !!

dimarts, 14 de desembre de 2010

deures 14 desembre

Per demà han de dur una redacció del que han de fer per millorara els propers trimestres.
De Medi han de contestar unes preguntes del quadern i estudiar-les, qui prepari una explicació de les pàgines treballades tendrà un positiu.
De Matemàtiques de la pàgina 86, els exercicis 1,2,3. I de la pàgina 87, exercicis 5,6,7,8,10,11.
De català estudiar examen del tema 6.

DEURES DE NADAL

MEDI: dimarts dia 11 de Gener farem l'examen del tema 6 de Medi. A casa l'han de treballar, és un tema que ja han vist altres anys i els serà fàcil, a més a classe els he donat preguntes que han d'estudiar.

dilluns, 13 de desembre de 2010

deures dia 13 de desembre

MATEMÀTIQUES TOTS: pàg. 84 n 1,2,3. Pàg. 85 nº 5.
DIVENDRES DIA 17 TENDREM L'EXAMEN DE MATEMÀTIQUES DEL TEMA 6. La nota ja comptarà pel segon trimestre.
CATALÀ GRUP 1: demà dia 14 examen dictat tema 6, dimecres dia 15 examen tema 6.
CATALÀ GRUP 2: dimecres dia 15 examen tema 6, dijous dia 16 examen del dictat del tema 6.

divendres, 10 de desembre de 2010

deures 10 desembre

-material català grup 1 per dia 13: 1 quadrat de cartolina de color d' uns 21 cm. de costat. 1 bolla de fusta per enfilar. 1 fil de llana d' uns 45cm.
-Examen de medi dilluns dia 13 del tema 5.
-Examen dictat de català dia 14 i dia 15 examen català tema 6.
-Mates:pàg 82 números 1,2,3 al quadern.
-Català: pàg. 84 números 2 i 3 al quadern i pàg 85 números 4 al quadern i 5 al llibre.
CATALÀ GRUP 2:PÀG 85(4 I 5)
Si dilluns no duin el examen de matematiques del tema 4 i 5 firmats haureu de copiar 50 vegades:
He de retornar els examens.
dictat de català dia 16.
EXAMEN CATALÀ DIMECRES DIA 15.

dimarts, 7 de desembre de 2010

deures 6 desembre

Lengua:pàg. 73 nº 1,2,4 y 5.
Dijous hi haurà examen oral del tema de medi per repassar l'examen escrit.
Dijous han de dur els que no l'haguin acabat a classe un dibuix de nadal tamany fol on hi ha d'apareixer el seu nom ben gros.

divendres, 3 de desembre de 2010

3 desembre

Català grup 1: deures pàg. 81 nº 2, pàg. 82 nº3,4,5 i 6. Estudiar el dictat.
RECORDAU QUE DILLUNS I DIMECRES NO HI HA CLASSE, DIMARTS SÍ.
HAN D'ENTREGAR LES FITXES DELS LLIBRES DE LECTURA !!!!!!!!
MATEMÀTIQUES pàg. 78 i 79:
Ciutadania: Rpepassar les activitats del quadern del tema 3.
catala grup2:pàg79 n 1 i 2   pàg 80 n 6 , pàg 81 n 2 i pàg 82 n 3,4,5 i 6.estudiar dictat pàg 82
MATEMATIQUES:pàg 78 n 1 i 2, pàg 79 n 3 i 5 i pàg 79 n 4 i 6
MATEMATIQUES DUR EXAMEN FIRMAT

dijous, 2 de desembre de 2010

2 desembre

Català grup 2: pàg. 79 i 80 intentar entendren el que ens expliuca i el pròxim dia nota positiva per qui ho intenti explicar al grup.
Medi:dijous dia 9 de desembre hi haurà l'examen de medi del tema 5, que el vagin estudiant.
Catstellà: demà hi ha examen del tema 5. 

IMPORTANT: DILLUNS I DIMECRES NO HI HA ESCOLA, DIMARTS SÍ QUE HI HA ESCOLA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!